Pohoda festival loves Ukraine! 27 січня в Києві в клубі ATLAS

Pohoda festival loves Ukraine! 27 січня в Києві в клубі ATLAS

27 січня в Києві в клубі ATLAS відбудеться спільна подія найбільшого фестивалю Словаччини “Pohoda” та Всеукраїнської Асоціації Музичних Подій (UAME)  “Pohoda loves Ukraine”.

Pohoda festival loves Ukraine! 27 січня в Києві в клубі ATLAS

Це вже не перший спільний захід словацької культурної спільноти на чолі з фестивалем “Pohoda” та UAME.

Також на локації будуть представлені панельні дискусії з найвпливовішими культурними діячами Словаччини та Чехії (Міхал Кащак та Міхаель Кочаб). Музиканти, культурні та музичні менеджери, які завжди мали чітку політичну позицію, були частиною революцій та змін у своїх країнах та сприяли ліквідації поширення радянської культури в європейському просторі. Про музичну культуру України в сьогоднішніх реаліях також розповідатимуть музична спільнота Porichka. 

Цей захід це ще один доказ підтримки та солідарності словацького народу, їхніх артистів та культурних діячів з Україною. Попри зміну влади в Словаччині, та справді складну політичну ситуацію, музиканти продовжують підтримувати нас, не бояться приїздити в Україну, на передову та продовжують підтримувати українську культуру.

З першого дня великої війни і до нашої Перемоги – ці артисти не тільки словами, але й діями стоятимуть поруч з українцями. Для нас ця подія – це про підтримку наших людей, а також показати наш зв’язок і вдячність словацькому  народу, показати, як вони підтримують нас і що ми це цінуємо.

Ми також розповімо більше про нашу благодійну місію, наші результати та плани на найближчий рік.

Серед словацьких артистів на сцену Atlas вийдуть:

Berlin Manson, Michael Kocáb + Karpatské chrbáty, FVLCRVM, FARA, VBPS.

Серед українського лайнапу вперше за довгий час на сцені звучатиме гурт Станція Мир, а також – Hyphen Dash, Lucas Bird.

Де?
Київ. Клуб Atlas.
Коли?
27 січня.
15:00 – Панельні дискусії
17:00 – Виступи артистів

Захід є благодійним. Вхід – будь-який донат. Виручені кошти будуть направлені на гуманітарні напрямки ініціативи Music Saves UA.

Словацький фестиваль “Pohoda” та його засновник Міхал Кащак підтримують Україну ще з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення вони активно підтримують українську культуру, залучаючи до фестивалю українських артистів, втілюючи спецпроекти безпосередньо у Словаччині та організовуючи збори коштів. Два роки поспіль ініціатива UAME була представлена в Тренчині та розповідала європейцям про українську культуру в умовах війни. Засновник фестивалю Міхал регулярно сам  доставляє швидкі на фронт. Тільки в минулому році фестиваль приніс близько 10 000 євро на гуманітарні потреби України.

ENGLISH VERSION

Pohoda loves Ukraine!

On January 27, a joint event of the largest festival in Slovakia, “Pohoda,” and the Ukrainian Association of Musical Events (UAME), “Pohoda Loves Ukraine,” will take place in the ATLAS club in Kyiv.

This is not the first joint event of the Slovak cultural community led by the “Pohoda” festival and UAME.

The event will also host a panel discussion with the most influential cultural figures in Slovakia and the Czech Republic (Michal Kaščák and Michael Kocáb). Musicians and cultural and music managers, who always had a clear political position, were part of revolutions and changes in their countries and contributed to the liquidation of the spread of Soviet culture in the European space. The musical community Porichka will also talk about the musical culture of Ukraine in today’s realities. 

This event further proves the support and solidarity of the Slovak people, their artists, and cultural figures with Ukraine. Despite the change of power in Slovakia and the challenging political situation, musicians support us, are fearless in coming to Ukraine to the frontline, and support Ukrainian culture.

From the first day of the great war until our Victory, these artists will stand next to Ukrainians with words and actions. This event is about supporting our people, showing our connection and gratitude to the Slovak people, how they help us, and how we appreciate it.

We will also tell you more about our charitable mission, results, and plans for the coming year.

Among the Slovak artists on the Atlas stage will be:

Berlin Manson, Michael Kocáb + Karpatské chrbáty, FVLCRVM, FARA, VBPS.

Among the Ukrainian line-up, for the first time in a long time, the band Stantsiya Myr, Hyphen Dash, and Lucas Bird will perform on stage.

Where?

Kyiv. Club Atlas.

When?

January 27.

15:00 – Panel discussions

17:00 – Performances by artists

The event is charitable. Entrance – any donation. Proceeds will be sent to the humanitarian direction of the Music Saves UA initiative.

The Slovak festival “Pohoda” and its founder, Michal Kaščák, have supported Ukraine since 2014. Since the beginning of the full-scale invasion, they have actively supported Ukrainian culture, involving Ukrainian artists in the festival, implementing special projects directly in Slovakia, and organizing fundraisers. For two years, the UAME initiative was presented in Trenchyn and told Europeans about Ukrainian culture during the war. The festival’s founder, Michal, regularly delivers ambulances to the frontline. Last year alone, the festival raised about 10,000 euros for Ukraine’s humanitarian needs.