Morgan Wallen — Last night — Морган Уоллен — Остання ніч (переклад українською)

Morgan Wallen - Last night - Морган Уоллен - Остання ніч (переклад українською)

Автори: John Byron, Ashley Gorley Jacob Kasher Hindlin, Ryan Vojtesak.

Last night we let the liquor talkМинулої ночі ми дозволили алкоголю розговорити нас 
I can’t remember everythingЯ не пам’ятаю усе, 
we said but we said it allщо ми сказали, але ми сказали все
You told me that you wishТи сказала мені, що хочеш
I was somebodyЯ був кимось
you never metви ніколи не зустрічалися
But baby, baby somethin’s tellin’Але крихітка, крихітка, щось розповідає
me this ain’t over yetмені це ще не кінець
No way it was our last nighУ жодному разі це була наша остання ніч
I kiss your lipsЯ цілую твої губи
Make you gripЗмусити вас схопитися
the sheets with your fingertipsаркуші кінчиками пальців
Last bottle of Jack we split a fifthОстанню пляшку Джека ми розділили на п’яту
Just talk about life goin’ sip for sipПросто говоріть про те, що життя йде ковток за ковтком
You, you know you love to fightТи, ти знаєш, що любиш битися
And I say shit I don’t meanІ я кажу лайно, я не маю на увазі
But I’m still gon’ wake upАле я все одно прокинуся
wantin’ you and meхочу ти і я
I knowя знаю
that last nightщо остання ніч
we let the liquor talkми дозволяємо алкоголю говорити
I can’t rememberЯ не пам’ятаю
everything we saidвсе, що ми сказали
but we said it allале ми все сказали
You told meВи сказали мені
that you wish I was somebodyщо ти хочеш, щоб я був кимось
you never metви ніколи не зустрічалися
But baby,Але крихітка,
baby somethin’s tellin’meкрихітка, щось мені каже
this ain’t over yetце ще не кінець
No way it was our last nightНі в якому разі це була наша остання ніч
No way it wasНіяк не було
our last nightнаша остання ніч
No way it wasНіяк не було
the last night that weостання ніч, коли ми
break upрозійтись
I see your tail lights in the dustЯ бачу твої задні ліхтарі в пилу
You call your momma, I call your bluffТи дзвониш своїй мамі, я називаю твій блеф
In the middle of the night, pull it right back upПосеред ночі підтягніть його назад
Yeah my, my friends say let her goТак, мої друзі кажуть, відпусти її
Your friends say what the hellТвої друзі кажуть, що в біса
I wouldn’t trade your kind of love for nothin’ elseЯ б не проміняв твою любов ні на що інше
Oh baby,О, крихітко,
last night we letминулої ночі ми дозволили
the liquor talkалкогольні розмови
I can’t rememberЯ не пам’ятаю
everything we saidвсе, що ми сказали
but we said it allале ми все сказали
You told meВи сказали мені
that you wish I was somebodyщо ти хочеш, щоб я був кимось
you never metви ніколи не зустрічалися
But baby,Але крихітка,
baby somethin’s tellin’ meкрихітка, щось мені каже
this ain’t over yetце ще не кінець
No way it was our last night,У жодному разі це була наша остання ніч,
we said we’dми сказали, що будемо
had enoughмав достатньо
I can’t rememberЯ не пам’ятаю
everything we saidвсе, що ми сказали
but we said too muchале ми сказали занадто багато
I know you packedЯ знаю, що ти зібрав речі
your shit and slammed the doorтвоє лайно і грюкнув дверима
right before you leftбезпосередньо перед тим, як піти
But baby,Але крихітка,
baby somethin’s tellin’ meкрихітка, щось мені каже
this ain’t over yetце ще не кінець
No way it was our last nightВ жодному разі це була наша остання ніч
No way it wasНіяк не було
our last nightнаша остання ніч
I know you saidЯ знаю, ти сказав
this time you really weren’tцього разу ти справді не був
coming back againповертаючись знову
But baby,Але крихітка,
baby somethin’s tellin’ meкрихітка, щось мені каже
this ain’t over yetце ще не кінець
No way it was our last nightУ жодному разі це була наша остання ніч
No way it wasТочно не була 
our last nightНаша остання ніч